Skulpturen...............Kunst am Bau

.

Kunst im Freiraum

.

.        

              Lebensbaum    - organisch                                  Bensheim     Bronze/Metall

               

                 Mosaik -  Logo Caritas                 Lebensbaum - kosmisch    ( E.F. Gutberlet)

              

               Mosaik Logo Caritas Detail    

    

Sitzlandschaft für Biker bei Werkstatt Sonne - Seeheim mit Schülern der Dahrsbergschule